De nieuwe Canon van Arnhem – Jan de Vries

De nieuwe Canon van Arnhem

Titel: De nieuwe Canon van Arnhem. Bronnen en ooggetuigen vertellen een nieuw geschiedenisverhaal
Auteur: Jan de Vries
Tekstredactie: Stef Ketelaar met medewerking van Tineke Boekhorst
Vormgeving: Jacqueline Wolters
Plaats: Arnhem, 2023
Uitgever: Uitgeverij Parkstraat, Arnhem
Mailcontact: info@uitgeverijparkstraat.nl
Website: www.uitgeverijparkstraat.nl

Op het omslag: Jan de Beijer, De Stadt Arnem langens den Rhijn (1741), Gelders Archief, 1551-3850.

ISBN: 9789083159119
Jan de Vries

Inhoudsopgave
De nieuwe Canon van Arnhem. Bronnen en ooggetuigen vertellen een nieuw geschiedenisverhaal

Op Historiek, het online geschiedenismagazine staan twee boekfragmenten uit De nieuwe Canon van Arnhem. Historiek plaatste twee vensters uit het boek. Eén over de landgoed Bronbeek, een verzorgingstehuis voor Oud-Indiëgangers; Bronbeek en Oud-Indiëgangers. Het andere venster gaat over de bekende hertog Karel van Gelre; Karel van Gelre en zijn vergeefse onafhankelijkheidsstrijd,1492-1538.

Inleiding
Woord vooraf, burgemeester Ahmed Marcouch
1 IJstijden en de Arnhemse stuwwal. Het landschap vormt de stad, 150.00 jaar oud
2 Grafheuvels Warnsborn. Jagers en boeren in de prehistorie, ca. 2.500 voor Christus
3 Limes en castellum Meinerswijk. Legerplaats van het Romeinse Rijk, 40-400
4 Arneym. Een boerendorp tussen beek en Rijn, 900
5 Stadsrechten. Middeleeuwse stad, 1233
6 Commanderij en gasthuizen. Middeleeuwse zorg vanaf 1200
7 Arnhemse kloosters. Centra van ontwikkeling, 1400-1580
8 Rijn- en Hanzehandel. Middeleeuwse handelsstad, vanaf 1400
9 Rijnverlegging. Stad aan de rivier, 1530-1536
10 Karel van Gelre. Vergeefse onafhankelijkheidsstrijd,1492-1538
11 Arnhemse Beeldenstormen. Overgang naar een nieuw geloof, 1578-1579
12 Van Geelkercken. Vestingstad in de 17e eeuw
13 Zypendaal. Riante buitenplaatsen dankzij ‘de Oost’ en ‘de West’, 18e eeuw
14 Prodesse en Lorentz. Van Verlichting tot Nobelprijs, 1792-1902
15 Regenten in het nauw. Plooierijen, prinsgezinden en patriotten, 18e eeuw
16 Bataafs-Franse Tijd. De vrijheid wordt duur betaald, 1795-1813
17 Stad der Provincie. Centrum van bestuur en rechtspraak vanaf 1817
18 Sloop vestingwerken. Uit de middeleeuwse omknelling, 1817-1853
19 Treinverbindingen. Ontsluiting en omsluiting, vanaf 1845
20 Plan Heuvelink. Drie decennia ongekende groei, 19e eeuw
21 Arnhemsche Courant. Liberale burgerstad, 19e eeuw
22 Haagje van het oosten. Koloniaal verleden: Bronbeek en Oud-Indiëgangers
23 Fabriekskinderen. Kinderarbeid in Arnhem, 1850-1901
24 Emancipatiebewegingen. Sociale strijd en verzuiling vanaf 1870
25 Aankoop Sonsbeek. Groene Parkenstad
26 Woningwetwijk Mussenbuurt. Volkshuisvesting vanaf 1901
27 Enka. Industrialisering en modernisering vanaf 1911
28 Crisisjaren. Werkloosheid en werkverschaffing, 1929-1940
29 Vaste Rijnbrug. Sprong over de rivier vanaf 1935
30 Tweede Wereldoorlog. Bezetting en Jodenvervolging
31 Slag om Arnhem. Verwoesting, evacuatie en terugkeer
32 Bouwburgemeester Matser. Wederopbouw, 1945-1964
33 Marga Klompé en Open Het Dorp. Vernieuwende zorg vanaf 1960
34 Kema en Giro. Dienstverlenende bedrijven vanaf 1945
35 Sonsbeek buiten de perken. Tegengeluiden in een burgerstad, vanaf 1960
36 Gele Rijder wordt Luchtmobiel. Kazernestad en wereldwijde operaties, 20ste en 21ste eeuw
37 Multiculturele stad. Gastarbeiders, migranten en vluchtelingen vanaf 1955
38 Burgers’ Zoo en Gelredome. Toerisme en evenementen, 20ste en 21ste eeuw
39 Noord en Zuid. Dubbelstad vanaf 1935
40 Een tien voor Arnhem. Historische hitparade