Spijker Portretten – Een geschiedenis van het Arnhemse Spijkerkwartier

BOEKPRESENTATIE SPIJKER PORTRETTEN EEN GESCHIEDENIS VAN HET ARNHEMSE SPIJKERKWARTIER
ISBN 9789083159126 | 248 PAGINA’S | 17 x 24 CM | PRIJS  E 19,50 | AUTEUR STEF KETELAAR
UITGEVERIJ PARKSTRAAT
PRESENTATIE 10 NOVEMBER 2023 – 18.45U
BUURTHUIS DE LOMMERD, SPIJKERSTRAAT 185A, ARNHEM
UITREIKING EERSTE EXEMPLAAR AAN BOB ROELOFS
Activiteit Open monumentendag
Publiciteit Mijn Spijkerkwartier
| Arnhemse Koerier

Op vrijdag 10 november 2023 vindt tijdens de Historische Herberg in buurthuis
De Lommerd de presentatie plaats van Spijker Portretten. Een geschiedenis van het Arnhemse Spijkerkwartier. Auteur Stef Ketelaar zal het eerste exemplaar van zijn boek overhandigen aan wethouder Bob Roelofs. Na afloop is er gelegenheid tot het aanschaffen van een (gesigneerd) exemplaar van Spijker Portretten.

Spijker Portretten vertelt aan de hand van vijftien persoonsbiografieën een geschiedenis van het Spijkerkwartier. Tal van ‘grootheden’ blijken een band te hebben met deze spraakmakende wijk. Zo hebben Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz, filmster Audrey Hepburn, schrijver en kunstenaar Jan Cremer en rockartiest Herman Brood een plaats gekregen in het boek.

De Historische Herberg begint om 17.00 uur. De boekpresentatie is omstreeks 18.45 uur. Belangstellenden voor enkel de boekpresentatie wordt verzocht om tijdig (18.30 uur) aanwezig te zijn.

————————————————————————————–

Stef Ketelaar is historicus en uitgever. Sinds 2008 woont hij in het Spijkerkwartier. Hij publiceerde boeken over majesteitsschennis en de geschiedenis van het socialisme en het fascisme in Arnhem. Als uitgever gaf hij onlangs De nieuwe Canon van Arnhem uit van Jan de Vries. Informatie en bestellen via: info@uitgeverijparkstraat.nl / www.uitgeverijparkstraat.nl

Inhoudsopgave Spijker Portretten. Een geschiedenis van het Arnhemse Spijkerkwartier

Plattegrond
Inleiding
Hermina Coops   1802-1879
Laatste eigenaresse van het Gelders Spijker

Hendrik Jan Heuvelink sr. 1806-1867 en jr. 1833-1901
Bouwmeesters van het Spijkerkwartier
Willem Hendrik Dullert   1817-1881
Van bijzondere verdiensten was geen sprake

Hendrik Antoon Lorentz  1853-1929
Tuinderszoon van de Steenstraat won Nobelprijs

Adrianus van Emmenes  1857-1906
Revolutionair aan de Spijkerstraat

Anthonie Oudemans  1858-1943 en M.C. Escher  1898-1972
Over mijten, zeemonsters en een trappenhuis aan de Schoolstraat

Machiel Pinto  1870-1943
Vol goede moed naar het onbekende
Winja Marova  1921-2015
Over haar verleden werd niet gerept

Jan Cremer  1940
Een reuzeleuk hol aan de Parkstraat
Herman Brood  1946-2001
Een keurig kosthuis aan de Spijkerlaan
Willem van Haeren  1938-2009
Fulltime kabouter aan de Spijkerlaan
Michel Bosio  1946
De film die niet zou draaien

Epiloog
Dank en verantwoording
Appendix

Wijkkrant
De Lommerd
Binnentuinen
Bronnen
Persoonsnamenregister
Register van straten, pleinen en parken